Středa, 25. dubna 2018 Svátek má Marek, zítra Oto

Oblíbené odkazy

www.obchod-hasici.cz/ - INTERNETOVÝ OBCHOD NEJEN PRO HASI?E


Hasi?i – náš okrsek ,, Pod Jedovou,,

www.sdhtrusovice.cz - velmi aktivní sbor v našem okrsku, hlavn? v práci s mláde?í

www.sdh-dolany.webgarden.cz - d?ní v sousedním sboru, s kterým uzce spolupracujeme, o?ima jednoho ?lena


Hasi?i – ostatní

www.hasicimezice.estranky.cz - sbor z okresu Olomouc, pravidelný ú?astník Okresní ligy MH

www.oshol.hasici-ol.cz - oficiální stránky OSH Olomouc, typická ukázka jak by stránky nem?li vypadat

www.mshpraha.cz - p?íklad jak by m?li vypadat stránky OSH a co by se tam ?lov?k m?l dozv?d?t

www.hasici.cz - hasi?cký server, bazar, ?lánky o událostech

www.hanackaextraliga.cz - seriál hasi?ských sout??í velmi dobré urovn?, v okresech Prost?jov a Olomouc

www.sdhvicov.com - výborné stránky sboru z prost?jovska u?astnícího se Hanácké Extraligy

www.firesport.cz - stránky v?nující se po?árnímu sportu, výsledky v?tšiny hasi?ských lig v ?R

www.dh.cz - oficiální stránky Sdru?eni hasi?? ?ech, Moravy a Slezka. Spoustu u?ite?ných informací a rad pro fungování a ?innost sboru

www.pozary.cz - stránky s hasi?skou tematikou, události, technika, represe, prevence, sport,

www.hzsol.cz - Stránky HZS Olomouckého kraje, stanice, technika, události


Kultura

www.herrgott.cz - asi nejoblíben?jší kapela v lét? na ,,Osmi?ce,, ve Vésce

www.motorsrock.estranky.cz - taky naše oblíbená kapela, hrající u nás dost ?asto

www.lumenbend.com - skv?lá záskok na oslavách 100 let SDH Dolany, proto je berem i na ples

www.forfox.cz/pandora/ - naposledy u nás hráli loni, letos jsme nenašli spole?ný termín, v okolí hraje ?asto

www.straceneraj.cz - pravé hanácké Big bit z Mezic, to musíte slyšet, skv?lá zábava, na Mikulášské nadílce u nás nehraly ur?it? napoledy

http://akce.olomouc.cz - tipy na zábavu, na sport, zadej den a vyber akci

www.olomouc-tourism.cz - informa?ní server pro turisty, pod odkazem Kultura mo?no najít ruzné akce

www.info-online.cz - p?ehled kulturních akcí v Olomouci, ka?dý poslední pátek v m?síci vycházi v tišt?né podob?, k dostáni na poštách a u stánk?

www.rockmag.cz - stránky o hudb?, databáze kapel, aktuální akce


Obce

www.dolany-ol.cz - oficiální stránky naší obce, informace o obci, vyhlášky, usnesení, ú?ední deska atd.

www.bohunovice.cz - blízká obec, v ní? se nachází i nejbli?ší, nejutuln?jší a taky nejlevn?jší kino v okolí

http://sternbersko.mikroregion.cz - sdru?ení obcí ze širokého okolí


Ostatní

www.radiohana.cz - nejposlouchan?jší rádio na Hané, nejlepší hudební výb?r, mediální partner našich akcí

www.litovel.cz - naše oblíbená zna?ka piva kterou v?tšinou to?íme na akcích

www.holba.cz - další oblíbená zna?ka , kterou rovn?? to?íme na akcích

www.palirnasamotisky.com - oblíbená pálenice širokého okolí, pálí tam i webmastr (mara) a já (hujer)

skrátka tam pálí celá Véska :-D

http://mujweb.cz/www/hostinecdolany - oblíbená restaurace, dobré jídlo a hlavn? velké porcewww.sdhveska.cz